TJENESTEVILKÅR

 

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Vapor Sweden Distribution AB. På hela webbplatsen hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår” till Vapor Sweden Distribution AB. Vapor Sweden Distribution AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss godkänner du vår “tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“användarvillkor”, “villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och riktlinjer som refereras här / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken måste också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att du har lagt upp ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Våra butiker är värd för Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR ONLINE

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är minst majoritetsåldern i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins och att du har gett oss ditt samtycke till att någon av dina mindre beroende kan använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, vid användningen av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar).

Överför inte maskar eller virus eller koder av destruktiv natur.

Överträdelse eller överträdelse av någon av Villkoren kommer att leda till att dina tjänster omedelbart upphör.

 

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra att tillhandahålla tjänster till någon, av någon anledning.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under nätverksöverföring.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller få tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. .

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för att underlätta det och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – NÖJAKTIGHET, FULLFÄRDIGHET OCH PREMIUM AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte användas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer relevanta informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis uppdaterad och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan förvarning när som helst.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängningar eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas i enlighet med returpolicyn.

Vi har gjort vårt yttersta för att visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att visningen av någon färg på datorskärmen är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att avsluta alla produkter när som helst. Varje erbjudande av produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 – Noggrannhet i fakturering och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och / eller faktureringsadress / telefonnummer som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår åsikt verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra transaktionerna och kontakta dig vid behov.

Mer information finns i returpolicyn.

AVSNITT 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har kontroll eller input över.

Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg “som de är” och “som finns” utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi har inget ansvar på grund av eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor som verktygen tillhandahålls av relevant tredjepartsleverantör eller leverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – LÄNDER TILL TREDJE PART

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartssajter som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar inte och kommer inte att hållas ansvariga för tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för skador eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs policyerna och procedurerna från tredje part noggrant och se till att du förstår dem innan du gör en transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 – KOMMENTARER FÖR ANVÄNDARE, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNEN

Om du skickar vissa specifika bidrag på vår begäran (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, kommer du att skicka kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt ( kollektivt, ‘Kommentarer’), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst de kommentarer du skickar till oss. Vi är och är inte skyldiga att (1) behålla kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, förtalande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller kränker någon parts immateriella rättigheter eller dessa villkor. använda sig av. .

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättigheter. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, intrång eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer och noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part har lagt upp.

AVSNITT 10 – PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken är föremål för vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, FAKTIKER OCH UTSLÄPP

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller brister som kan relateras till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information i tjänsten eller på en relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som används i Tjänsten eller på en relaterad webbplats ska tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på en relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBUD ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är användningen av webbplatsen eller dess innehåll förbjuden: (a) för något olagligt ändamål; (b) uppmana andra att begå eller delta i olagliga handlingar; (c) bryter mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förnedra, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att tillhandahålla falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa eller repa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för överträdelser.

AVSNITT 13 – FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, intygar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås genom att använda tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) “som det är” och “som tillgängligt” för din användning, utan någon garanti eller något tillstånd av något slag, antingen uttryckt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter får VapeSwedenDistribution, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag. , inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, kompensationskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, ersättning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller produkterna som förvärvats genom tjänsten, eller för något annat anspråk relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada på någon uppstått som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt te som görs tillgängliga via tjänsten, även om de får information om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 – RESOLUTION

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla VapeSwedenDistribution skadelös och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, chefer, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, oskadliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av en tredje part på grund av eller som ett resultat av din överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av lag eller rättigheter för en tredje part.

AVSNITT 15 – SKILLNAD

I händelse av att en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke-verkställbara delen ska anses vara separat från dem. användarvillkoren, sådan tillhandahållande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 – SLUT

Parternas skyldigheter och skyldigheter som uppkommit före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller såvida inte du eller oss säger upp dem. Du kan säga upp dessa villkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du, efter eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa några villkor i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som beror på och med uppsägningsdatum; och / eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 – HELA AVTALET

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva en rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla riktlinjer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter tidigare eller samtida avtal, kommunikationer och förslag. , antingen muntligen eller skriftligen, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).

Oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

AVSNITT 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar.

AVSNITT 19 – FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTERVILLKOREN

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera förändringar på vår webbplats regelbundet. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänst efter att du publicerat ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATION

 Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på vaporsweden@gmail.com.